This is the forum archive of Homey. For more information about Homey, visit the Official Homey website.

The Homey Community has been moved to https://community.athom.com.

This forum is now read-only for archive purposes.
Closed Flows

Deel Je flows

JameyJamey Member
edited June 2018 in Nederlands
Hallo een topic waar je alleen je flows deelt. 
Om iedereen op ideeen te brengen. zo dat je ook ziet wat kan en handig is.
Want waarom zou je het wiel zelf opnieuw moeten uitvinden als iemand het al op een betere manier doet.
Deel jou flow en beschrijf in het kort hoe en waar voor je het gebruikt.
Tagged:

Comments

  • casedacaseda Member
    edited June 2018
    Er is al een topic om flows te delen, ook al is die in het Engels, de flows werking zelf blijven het zelfde in welke taal dan ook

    Bij deze sluit ik dan ook deze topic, mocht je het hier niet mee eens zijn, stuur me gerust een pm
This discussion has been closed.