This is the forum archive of Homey. For more information about Homey, visit the Official Homey website.

The Homey Community has been moved to https://community.athom.com.

This forum is now read-only for archive purposes.

Flows dupliceren..kan dat ook anders? sneller?

Robert66Robert66 Member
edited August 2017 in Nederlands
Kan nu simpel via een flow het tv kanaal aansturen met stem opdracht, maar dat is dus per kanaal. Nu kan ik voor nog 50 kanalen een aparte flow gaan maken, maar vroeg me af of dat ook anders kon. Nu maak ik dus gebruik van dupliceren Of kom ik er niet onderuit om per kanaal een stem opdracht aan te maken? Is er misschien een andere optie om snel een hoop flows te combineren(dus niet via dupliceren )

Comments

Sign In or Register to comment.