This is the forum archive of Homey. For more information about Homey, visit the Official Homey website.

The Homey Community has been moved to https://community.athom.com.

This forum is now read-only for archive purposes.

Fibaro Double switch - geen blauwe draad.

Ik heb slechts een bruine draad (live) en 2 zwarte draden (schakel) achter de dubbele schakelaar in de muur.
Ik heb hier dus geen blauwe draad (neutral), dus die kan ik niet gebruiken.

De vraag is nu hoe ik de double switch kan aansluiten zodat ik beide lampen wel kan schakelen via mijn Homey?
Sign In or Register to comment.