This is the forum archive of Homey. For more information about Homey, visit the Official Homey website.

The Homey Community has been moved to https://community.athom.com.

This forum is now read-only for archive purposes.

Volgorde in Zones & Apparaten

Hoe kan ik voorkomen dat de aangegeven volgorde van "ruimtes" in "zones & apparaten" telkens veranderd wanneer ik de Homey App op start?

Ik vind het slordig en daardoor minder toegankelijk.

Comments

Sign In or Register to comment.