This is the forum archive of Homey. For more information about Homey, visit the Official Homey website.

The Homey Community has been moved to https://community.athom.com.

This forum is now read-only for archive purposes.

Aritech alarm sensoren compatibiliteit

MartijnPMartijnP Member
edited May 2018 in Nederlands
Ik heb in huis nog wel de volledige set PIRs en deursensor alleen niet meer de alarmkast, zijn deze aan te sluiten op de Homey?
Het zijn 868Mhz sensoren.
RF300w8 deur Sensoren.
DD205RFW8 pir Sensoren.

Zo heb ik ook een aantal sensoren van Kerui / Corina.
Hier zijn al vragen over gesteld en lijken niet aangesloten te kunnen worden op de Homey.


Comments

Sign In or Register to comment.