This is the forum archive of Homey. For more information about Homey, visit the Official Homey website.

The Homey Community has been moved to https://community.athom.com.

This forum is now read-only for archive purposes.

Booleans en spraak

Homey heb ik in het Nederlands geinstalleerd. Als ik booleans omzet naar spraak, dan zegt Homey True en False. Zou dat niet gewoon Waar en Onwaar moeten zijn? Of moet ik verder nog wat instellen?
Sign In or Register to comment.