This is the forum archive of Homey. For more information about Homey, visit the Official Homey website.

The Homey Community has been moved to https://community.athom.com.

This forum is now read-only for archive purposes.

Neo wall plug Alarm bij overschrijding Wh waarde

Ik wil graag een trigger hebben in de Flow die activeerd op het moment dat een NEO wall plug boven een bepaalde Wh waarde gaat. 
In de Flow kan ik echter alleen een trigger toevoegen die bij "een" wijziging van de Wh waarde triggert. De drempelwaarde kan ik niet invullen. Kan iemand mij helpen hiermee. (ben een newbie, heb de homey net 3 dagen, dus excuus als dit categorie domme vraag is ;-) ) 

Comments

 • En wat zou je daar precies mee willen doen?
 • eborneborn Member
  Ah! zo dus..  Bedankt! ik wil als er meer dan een ca. 200 watt door mijn ventilatiesysteem verbruikt wordt gewaarschwud worden, want dan zijn of alle kleppen dicht of er is iets met de ventilator zelf aan de hand.. ;-) 

 • eborneborn Member
  nog een toepassing gevonden. een trigger om een varibele te "armen" zo snel de wasmachine stroom gaat verbruiken, en als de wasmachine in rust komt voor 10 min (stroomverbruik erg laag) dan een bericht sturen dat de was klaar is. ;-) 

 • RocodamelsheRocodamelshe Member
  edited March 2018
  Cool!
  Er staan trouwens nog wel wat topics hier en daar over de wasmachine/droger.
Sign In or Register to comment.