This is the forum archive of Homey. For more information about Homey, visit the Official Homey website.

The Homey Community has been moved to https://community.athom.com.

This forum is now read-only for archive purposes.
Solved

standaard acties om in meerdere flows te gebruiken.... hoe?

HenkPostHenkPost Member
edited March 2018 in Nederlands
Ik kom er niet uit en kan het niet vinden
Tagged:

Comments

  • Je kan een flow maken met als kaartje: Deze flow is gestart in de linkse colom.
    In je andere flows gebruik je dan Start een flow in de rechtse kolom en kan je dus in meerdere flows gebruiken. Is dit wat je bedoeld?
  • Zo simpel dus
  • Dat is wat ik bedoel. dank je wel!
Sign In or Register to comment.