This is the forum archive of Homey. For more information about Homey, visit the Official Homey website.

The Homey Community has been moved to https://community.athom.com.

This forum is now read-only for archive purposes.

Capabilitie maken

SlofwareSlofware Member
edited March 2018 in Nederlands
Ik heb een ESP8266 chip en dat werkt perfect met de app Homeduino.
Maar ik wil meer dingen doen en zelf een driver maken, maar hoe kan ik de /app.json aanpassen om de driver te defineren?

Comments

Sign In or Register to comment.