This is the forum archive of Homey. For more information about Homey, visit the Official Homey website.

The Homey Community has been moved to https://community.athom.com.

This forum is now read-only for archive purposes.

2e Homey als versterker bovenverdieping

is het mogelijk om een 2e Homey op de bovenverdieping te plaatsen, als een soort slave. Zodat deze de bovenverdieping voorziet van een zwave netwerk? Ik heb geprobeerd met fibaro wallplugs een goed zwave mesh netwerk boven te krijgen maar dat werkte niet. 

Comments

  • lubbertkramerlubbertkramer Member
    edited March 2018
    E_V said:
    is het mogelijk om een 2e Homey op de bovenverdieping te plaatsen, als een soort slave. Zodat deze de bovenverdieping voorziet van een zwave netwerk? Ik heb geprobeerd met fibaro wallplugs een goed zwave mesh netwerk boven te krijgen maar dat werkte niet. 

    Homey's kunnen officieel niet samenwerken, uiteraard zijn er manieren om dit wel te realiseren. Beter is om een mesh te maken i.p.v. tweede Homey. Er zijn vele gebruikers met meerdere Homey's maar meestal worden deze gebruikt om apps op te ontwikkelen of om alpha/beta software te draaien
Sign In or Register to comment.