This is the forum archive of Homey. For more information about Homey, visit the Official Homey website.

The Homey Community has been moved to https://community.athom.com.

This forum is now read-only for archive purposes.

Bestaande apps gebruiken om nieuwe te bouwen.

Kan ik een bestaande app uit de store gebruiken om een nieuwe app te maken, of te kijken hoe zo'n app is opgebouwd? En hoe kan ik dat doen?

Comments

  • lubbertkramerlubbertkramer Member
    edited February 2018
    micha35w said:
    Kan ik een bestaande app uit de store gebruiken om een nieuwe app te maken, of te kijken hoe zo'n app is opgebouwd? En hoe kan ik dat doen?
    Op Github staat de code, de link staat op de app store pagina om daar te komen of gebruik de informatie op developers.athom.com
Sign In or Register to comment.