This is the forum archive of Homey. For more information about Homey, visit the Official Homey website.

The Homey Community has been moved to https://community.athom.com.

This forum is now read-only for archive purposes.

Graag hulp in het Nederlands mbt 433 MHz te oncijferen

Kan iemand mij duidelijk en zo simpel mogelijk uitleggen hoe ik de "ruis" weg kan filteren en dan een code over te houden waar ik weer verder mee kan werken in een nieuwe app?
Sign In or Register to comment.