This is the forum archive of Homey. For more information about Homey, visit the Official Homey website.

The Homey Community has been moved to https://community.athom.com.

This forum is now read-only for archive purposes.

HTTP Flow card Woonveilig

Met de hulp van Martijn en Erik  van Dongen kan ik nu mijn "gedeactiveerde" Woonveilig-Alarm  aan en uitschakelen  door middel van een Post form kaart.
Het werkt overigens ook met een Get (query) kaart.
0 = Arm
1 = Home
2 = Disarm

POST form kaart =>

1e veld: http://:@/action/panelCondPost?area=1&mode=4

2e veld: {}

Het opvragen van de status lukt nog niet ik probeer het volgende

GET JSONpath Better Logic kaart ==>

1e veld : http://usernaam:wachtwoord@192.xxx.y.zzz/action/panelCondGet
2e veld: {}
3e veld: een in better logic aangemaakte string variabele (WOONVEILIG STATUS STRING)


Ik krijg echter geen Disarm of iets terug in mijn better logic variabele “WOONVEILG STATUS STRING" waarmee ik verder iets zou kunnen starten. Wat doe ik fout, bij deze de log file

login
2/6/2018 10:18:32 PM.723 HTTP request flow cards HTTP Log {"datetime":"2018-02-06T21:18:32.725Z","message":" --> result","data":{"type":"undefined"}}


2/6/2018 10:18:32 PM.723 HTTP request flow cards HTTP Log {"datetime":"2018-02-06T21:18:32.720Z","message":" --> jsonPath:","data":"{}"}


2/6/2018 10:18:32 PM.723 HTTP request flow cards HTTP Log {"datetime":"2018-02-06T21:18:32.714Z","message":" --> data:","data":"/*-secure-\n{\tupdates : {\n\t\tmode_st : \"Disarm\",\n\t\tbattery : \"Normal\",\n\t\ttamper : \"Close\",\n\t\tinterference : \"Normal\",\n\t\tac_activation : \"Normal\",\n\t\trssi : \"28\"\n\t},\n\tforms : {\n\t\tpcondform : {\n\t\t\tmode : \"2\"\n\t\t}\n\t}\n}\n*/"}

2/6/2018 10:18:32 PM.723 HTTP request flow cards HTTP Log {"datetime":"2018-02-06T21:18:32.708Z","message":" --> data is invalid XML"}
2/6/2018 10:18:32 PM.719 HTTP request flow cards HTTP Log {"datetime":"2018-02-06T21:18:32.701Z","message":" --> data is invalid JSON, will try XML now"}

2/6/2018 10:18:32 PM.719 HTTP request flow cards HTTP Log {"datetime":"2018-02-06T21:18:32.695Z","message":"A22 action.http_get_variable_BetterLogic","data":{"status":200,"response":"/*-secure-\n{\tupdates : {\n\t\tmode_st : \"Disarm\",\n\t\tbattery : \"Normal\",\n\t\ttamper : \"Close\",\n\t\tinterference : \"Normal\",\n\t\tac_activation : \"Normal\",\n\t\trssi : \"28\"\n\t},\n\tforms : {\n\t\tpcondform : {\n\t\t\tmode : \"2\"\n\t\t}\n\t}\n}\n*/"}}

2/6/2018 10:18:32 PM.663 HTTP request flow cards HTTP Log {"datetime":"2018-02-06T21:18:32.667Z","message":"A22 action.http_get_variable_BetterLogic","data":{"args":{"url":"http://usernaam:Wachtwoord@192.xxx.yyy.zzz/action/panelCondGet","path":"{}","betterVariable":{"name":"WOONVEILIG STATUS STRING","type":"string","value":"","lastChanged":"2018-02-06T12:15:26.847Z","remove":false,"label":""}},"method":"get","urlOptions":{"uri":"http://usernaam:Wachtwoord@192.xxx.yyy.zzz/action/panelCondGet","json":false,"timeout":30000}}}

2/6/2018 10:17:04 PM.919 HTTP request flow cards  


Ale.

Sign In or Register to comment.