This is the forum archive of Homey. For more information about Homey, visit the Official Homey website.

The Homey Community has been moved to https://community.athom.com.

This forum is now read-only for archive purposes.
Solved Flows

Hulp bij Flow dim functie

HomdomHomdom Member
edited December 2017 in Nederlands
Ben al een poos aan het stoeien met het maken van een flow om via een wallmote een fibaro dimmer te regelen. Maar het wil maar niet lukken :(

Simpel gezegd door het omhoog of omlaag swipen zou de dim stand regelbaar moeten zijn. Mijn redenatie is, het uilezen van de stand en deze met 10 te verhogen (of een andere waarde) Ben bezig geweest met beter logic en andere flow kaartjes maar heb het bekende kwartje nog niet zien vallen.

Denk ik te simpel of te moeilijk om dit te regelen
Tagged:

Comments

  • casedacaseda Member
    edited December 2017
    Je hebt geen logic berekening meer nodig, gebruik de "zet relatieve dim level" kaart van de dimmer.

    Relatief als in, dim zoveel meer als de vorige status die er was.
  •  :o wat kan het simpel zijn als je het weet Thanx 
Sign In or Register to comment.