This is the forum archive of Homey. For more information about Homey, visit the Official Homey website.

The Homey Community has been moved to https://community.athom.com.

This forum is now read-only for archive purposes.

Koogeek schakelaars homekit

komt er ook ondersteuning voor koogeek schakelaars?
https://www.koogeek.com/p-p1eu.html

Comments

  • Hij staat nog niet op trello, 
    https://trello.com/b/aYBmd9Ru/athom's-public-timeline-for-homey

    En hoewel hij wifi is zie ik nog niet dat hij een API heeft vanwaaruit hij aangestuurd kan worden. 
    Wellicht dat iemand uit de community het wil ontwikkelen maar dat kan natuurlijk wel even duren.  

    Modbreak: verplaatst naar Nederlands


  • Ik zou het ook heel fijn vinden als er een app voor Koogeek stekkers gemaakt zou worden: kan het nu aansturen via Siri en Alexa, maar zou het ook graag in flows willen gebruiken. 
Sign In or Register to comment.