This is the forum archive of Homey. For more information about Homey, visit the Official Homey website.

The Homey Community has been moved to https://community.athom.com.

This forum is now read-only for archive purposes.
Solved

Homey blijft locatie zoeken

J_dWJ_dW Member
edited August 2017 in Nederlands
Sinds gisteren ben ik in het bezit van een homey. Nu het een het ander aan het uitvogelen. 
Mijn homey blijf naar een locatie zoeken. Hoe komt het dat hij niks vind?


Tagged:

Comments

Sign In or Register to comment.