This is the forum archive of Homey. For more information about Homey, visit the Official Homey website.

The Homey Community has been moved to https://community.athom.com.

This forum is now read-only for archive purposes.
Solved

[Solved] Is aanpassen SSID zonder reset mogelijk?

JoogJoog Member
edited June 2017 in Nederlands
Hoe krijg ik de Homey die nu aangemeld is op  AP1 met SSID"X" aangemeld op AP2 met SSID"XX"?
Kan ik de netwerkinstellingen nog veranderen zonder hem te resetten, zou toch moeten kunnen zou je denken.
Tagged:

Comments

  • MarcelKuijperMarcelKuijper Member
    edited June 2017
    Yep, hou je homey op zijn kop, hier door gaat hij in een reset modus.

    Homey maakt dan weer zijn eigen netwerk aan en door de wizard te volgen kan je homey volledig resetten of je instellingen behouden, maar dan wel verbinden met een ander netwerk.

    EDIT: link met uitleg, https://www.athom.com/nl/ondersteuning/KB000026/

Sign In or Register to comment.