This is the forum archive of Homey. For more information about Homey, visit the Official Homey website.

The Homey Community has been moved to https://community.athom.com.

This forum is now read-only for archive purposes.

Homey als trigger

Het valt mij op dat Homey slecht reageert op triggers. Ik heb een KAKU-deurbel,  KAKU-schemerschakelaar, een IFTTT als ik mail ontvang, mijn mobiel die binnenkomt,  en in geen van die gevallen reageert Homey op de trigger. Gek genoeg kan ik wel een bericht sturen naar mijn mobiel, kan ik de deurbel testen met Homey als ik hem installeer. Hmmm, is er iets mis in het trigger-gedeelte?
Sign In or Register to comment.