This is the forum archive of Homey. For more information about Homey, visit the Official Homey website.

The Homey Community has been moved to https://community.athom.com.

This forum is now read-only for archive purposes.

Gebruikersrechten

Is er een mogelijkheid om verschillende gebruikers verschillende rechten te geven. Werk nu met KAKU en daar kunnen alle gebruikers ALLES.
Ik zou graag zien dat onze kinderen wel lampen kunnenschakelen maar niet in de flows kunnen gaan zitten rotzooien. Dit heeft me al aardig wat tijd gekost dat ik alles weer opnieuw kon opbouwen. Is dit mogelijk bij Homey?

Comments

  • Hoofdgebruiker kan apps installeren (jij) en alle andere gebruikers die je aanmaakt kunnen alles behalve dat, hier kun je nog geen rechten op toewijzen zoals een kinderaccount. Als je dit graag zou willen zien als toevoeging aan Homey moet je een github verzoek doen -> https://github.com/athombv/homey/issues
  • NienixNienix Member
    Je zou wel met homeydash een pagina kunnen maken waar alleen de apparaten in staan die de kinderen mogen gebruiken.
Sign In or Register to comment.